(Daily News) တႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၺႃးၾႆးၾႃ့သျွတ့်

1.တႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၺႃးၾႆးၾႃ့သျွတ့်။

2.ၽူႈၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈႁႅမ်ပေႃႈ၊ၵၼ့်ၸၼ်မႄႈ ပၢတ်ႇၶေႃးပေႃႈထဝ်ႈ။

3. သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယႂ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ #shanradio #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes