(General Knowledge) လွင်ႈလီႁူ့လႄႈ လီၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶီငဝ်မွင်ၸႂ်

1.တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် လီၵူဝ်သေဢၼ်ဝူၼ့်ဝႆ့။

2.လွင်ႈလီႁူ့လႄႈ လီၾၢင့် တၢင်းပဵၼ်ၶီငဝ်မွင်ၸႂ်။

By မွၼ်းၶိူဝ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio #တၢင်းပဵၼ်ပၢႆးၸႂ် #တၢင်းပဵၼ်ၶီငဝ်မွင်ၸႂ်

Other episodes