(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႄႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႄႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

– TNLA ပေႃႉထုပ်ႉ ပူႇၵႄႇ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လွၵ်ႈလၢၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

– ၼုမ်ႇၸၢႆးတႃႈၶီႈလဵၵ်း 2 ၵေႃႉ ယိုဝ်းၽၼ်းၵၼ် ၼိူဝ်ထဵင်ၼႃး

– ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းလၢႆးၶႃႈ ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း

– သိုပ်ႇသေၼၼ့် ပီႈၼွင့်ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းထႅင်ႈ လွင်ႈ – သဵင်ၵၢင်ၸႂ်လႄႈ တၢင်းမုင်ႈမွင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews #shanradio

Other episodes