(General Knowledge) “ၵူၼ်းၼပ့်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၺႃးလႅၼ်သိုဝ့်တီႈလိၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ”

“ၵူၼ်းၼပ့်ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၺႃးလႅၼ်သိုဝ့်တီႈလိၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ”

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio #လႅၼ်သိုဝ့်တီႈလိၼ်

Other episodes