(SHAN FM) ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တီႈ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 150 ပၢႆ

– ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တီႈ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင် ၵူၼ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 150 ပၢႆ

– ၵူၼ်းထုင်ႉပူင်း ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးၶၢႆၼမ်ႉႁွမ်သေ လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း

– သင်ၶၸဝ်ႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 50 ပၢႆ

– ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ယၢပ်ႇၸႂ် ငိုၼ်းတိုၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ#SHANNews #shanradio

Other episodes