(SHAN FM) ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶမ်း တီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ်

– ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶမ်း တီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ်

– လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈပူင်တီႈ KIA

– ၼုမ်ႇယိင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆ ၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ

– ပီၼႆႉ လွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆသူးထဵပ်ႈ (မျႃႉသပိတ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ် ။

– လိူဝ်သေၼၼ့် တေသိုပ်ႇလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းလွင်ႈ

– ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

Other episodes