( SHAN FM ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP 3 ၵေႃႉ၊ ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉသိုၵ်း SSPP 3 ၵေႃႉ၊ ယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

– ၾႆးမႆႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ တီႈသိုၵ်းဝႃႉယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူင်းပွၼ် ၵႂႃႇတၢႆတီႈပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်

– ႁူင်းႁဵၼ်းလွၵ်းလၢႆးပၢႆးၸၢၵ်ႈ (ၼီးပၺ်ၺႃ) တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်း ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း (ၵႃယၢင်း) ထတ်းသၢင်ႈဝႆ့ လွင်ႈ ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ် ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ#SHANNews #shanradio

Other episodes