(SHAN FM) ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

– ၵူၼ်းမိူင်းဝုၺ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉ

– ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးမုၼ် ၵႂႃႇမႅတ်ႇတႃႇထမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းယိုဝ်း ၼႂ်းထုင့် တီႊမေႃးသူဝ်ႊ လုၵ်ႈၸုမ်း KNDF တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃ့

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႄ့ႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်သွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၶၢဝ်ႇဢိၼ်သူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

– လိူဝ်သေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃးလွင်ႈ – ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

Other episodes