(SHAN FM) ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွမ် ၸူၼ်ၵႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ

– ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွမ် ၸူၼ်ၵႃး ၵူၼ်းမူႇၸေႊ

– ၾူၼ်လူမ်းတူၵ်းႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ လင်ႁိူၼ်း 20 ပၢႆ လူ့ၵွႆ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းပေႃးလၶႄး မိူင်းယၢင်းလႅင်

– လူမ်းလႅင့်ပတ့်ထွင်းတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ရူဝ်ႇႁိၼ်ႊၵျႃႇ ႁၢႆဝႆႉ 400 ပၢႆ ဢိၵ်ႇပႃးၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တၢင်းၼမ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #SHANNews #shanradio

Other episodes