(SHAN FM) သိုၵ်းတဢၢင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵꧣ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး

– သိုၵ်းတဢၢင်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵꧣ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး

– ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းပၢႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တွင့်ၵႂႃႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

– ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႊရိၵၢၼ်ႊ ၵႂႃႇႁူပ့် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း တူၵ်းလူင်း တေၵမ့်ၸွႆႈထႅင်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

– လိူဝ်ၼၼ့် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းထႅင်ႈ တွၼ်ႈၵၢၼ် ႁူပ့်ထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း – ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၸဝ်ႈပေႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ လႄႈ ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ႁဵတ်းၶုမ်ၵုတ်း တႃႇဝႆႉတဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes