(SHAN FM) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီ

– ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆတီႈ ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 76 ပီ

– ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (မႁႃႇတေႇဝီႇ) ၸဝ်ႈၾႃ့လူင်မိူင်းသီႇပေႃ့ လူ့သဵင်ႈၼွၼ်းၽေး

– ပွႆးၵႂၢႆးတေႃး တီႈမိူင်းယၢင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သိုပ်ႇၸတ်းတီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵွႆ

– တေလႆႈထွမ်ႇငိၼ်းပႃး လွင်ႈ – 7 February ဝၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇမၵ်းမၼ်ႈမႃး ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes