(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼေးဝႃႈ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႆသေ တီ့ၺွပ်းၸဝ်ႈလၢၼ့်ဢိတ်ႇလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

– တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ႁေႃၸဝ်ႈၾႃ့ တီႈၼမ့်သၼ်ႇၼၼ့် ၽူႈယၢမ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႆ့ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

– တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸၢႆးပိုၼ်ၶမ်း ၽယၵ့်ဝူင်း တႅမ်ႈဝႆ့ လွင်ႈ – ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈ 76 ႁွပ်ႈ ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes