(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ 37 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈသိုၵ်းၽွင်းငမ်း (Martial Law)

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ 37 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆ့ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈသိုၵ်းၽွင်းငမ်း (Martial Law)

– လုမ်းၵွၼ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸႄႈဝဵင်းၾလႅမ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းပႃးၵႂႃႇငိုၼ်း 850 သႅၼ်ပၢႆ

– ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး တေလႆႈၶၢႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

– CPJ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီ့ၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆ့တၢင်းသဵင်ႈ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes