(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁွင်ႉပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

– ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ

– ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတင်းမိူင်း တဵတ်ႇယဵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႃႇဢႃယုၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ 6 လိူၼ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes