(SHAN FM) RCSS တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ထူၼ်ႈဝၼ်း 2

– RCSS တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ထူၼ်ႈဝၼ်း 2

– လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇႁဵတ်းပၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် (ပပ့်လႅင်) တႆး – ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူ သူၺ်ႇၼၢၼ်းတေႃႇ မူႇၸေႊ

– ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်း မႃႇသႃႇပၢင်ၸႃ့ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူ့သုမ်းၼမ်

– သိုပ်ႇသေၼၼ့် တေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇပႃး ပွင်ႈၵႂၢမ်း လွင်ႈ “ထမ်ႈၵႂၢႆးၶဝ်သႅင်” ပၢင်ၵႂၢႆးတေႃး ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း တီႈလဵဝ် ၼႆၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes