(SHAN FM) လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃ့ တီႈမိူင်းပၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

– လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃ့ တီႈမိူင်းပၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

– ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၵူတ့်ၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 12 ပႃးၼႂ်းၾႆးလူ့တၢႆ

– ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် Zero Covid တီႈမိူင်းၶႄႇ

– KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ့်ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူ့တၢႆ 7 ၵေႃ့ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes