(SHAN FM) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ပၢႆ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ့် ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ

– သိုၵ်း KNLA ႁူမ်ႈႁွမ်း ၶဝ်ႈယိုတ်းလႆႈ ပၢင်သဝ်းတပ့်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 တီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူ့တၢႆ 11 ၵေႃ့

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes