(SHAN FM) ၸုမ်းပျီႇတူ့သိတ့်ပဢူဝ်း PNO ပႂ့်လၢၼ်ႇ/ၵဵတ့် တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– ၸုမ်းပျီႇတူ့သိတ့်ပဢူဝ်း PNO ပႂ့်လၢၼ်ႇ/ၵဵတ့် တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

– ဢွၼ်ႇယိင်း ဢသၢၵ်ႈ 11 ၶူပ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇလဵင့်ၵႂၢႆးသေ ႁၢႆ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ပႆႇႁၼ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်

– ၸၢဝ်းၶႄႇ ယူႇဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈၸိုင်ႈထႆး ထုၵ်ႇၸုမ်း ဢမ်ႇႁူ့ၾၢႆႇ တီ့ၺွပ်း တႅပ်းၼိဝ့်မိုဝ်း

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes