(SHAN FM) ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ႁူပ့်တၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇယွၼ်းဝႂ်ၵမ့် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် မိူဝ်ႈတေဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း

SHAN FM Radio (31.10.2022)

– ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ႁူပ့်တၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇယွၼ်းဝႂ်ၵမ့် ၽူႈၵွၼ်းပွၵ့် မိူဝ်ႈတေဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း

– ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇၸုမ်းပႂ့်ၵူတ်ႇထတ်း ထုပ့်ပေႃ့ႁဵတ်းႁၢႆ့ မၢတ်ႇၸဵပ်း

– ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ့်

– ၶူဝ်ၸိူၵ်ႈၶၢတ်ႇ တီႈမိူင်း ဢိၼ်းတီႊယိူဝ်ႊ ၵူၼ်းလူ့တၢႆ 80 ပၢႆ ႁၢႆလၢႆ 100 ပၢႆ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes