(SHAN FM) ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိၼ့်ၽိၼ်ႊ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ထူၼ်ႈၵမ်း 3

SHAN FM Radio (30.10.2022)

– ၸွမ်ၸိုင်ႈ သျီႊၵျိၼ့်ၽိၼ်ႊ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ ထူၼ်ႈၵမ်း 3

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ့်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇတီႈၽႃၵၢၼ့် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၶၢင် ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 60 ပၢႆ

– Rishi Sunak ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႂ်ႇ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ

– ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မိူင်းပႃႇၵိသ်ႇတၼ်ႊၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈမိူင်း ၵႅၼ်ႊၺႃႊ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes