(SHAN FM) ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶၢဝ်းတၢင်းပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၸိုင်ႈတႆး

SHAN FM Radio (26.10.2022)

– ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႄႇၶၢဝ်းတၢင်းပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၸိုင်ႈတႆး

– -သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ-မူႇၸေႊ ယွၼ်းငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇႁူဝ်သႅၼ်

– -ၶၢဝ်းၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁၵ်ႉသႃလွင်ႈယူႇႁၢင်ႉလၢင်ႉမိုဝ်းသုပ်းတိုဝ်းၽႃႈပူၵ်ႉပၢၵ်ႇ

ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်းႊၼီႊသျႃႊ ၺႃးငူႊလိူမ်ဢိုၼ်

– -လူမ်းလႅင်ႉသီတရင်း ၶဝ်ႈမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 40 ပၢႆ

ဢိၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆၶႃႈဢေႃႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes