(SHAN FM) သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိၼ်ၽွင်ၵႃႇၾီႇၽိတ်း ထိုင်တီႈလိုမ်းတူဝ် လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ

– သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵိၼ်ၽွင်ၵႃႇၾီႇၽိတ်း ထိုင်တီႈလိုမ်းတူဝ် လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ

– ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃ့ ႁဵတ်းၵဵင်ႈသိုဝ့်ၶမ်းသေ လၵ့်သၢႆၶေႃးၶမ်းသႂ်ႇထူင်ပၢႆႈ တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶျွင်းဢူး ၵူၼ်းမိူင်း လူ့တၢႆ 4 ၵေႃ့၊ လင်ႁိူၼ်း ၸမ် 500 ထုၵ်ႇၽဝ်လူ့ၵွႆ

– မေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်တႅၵ်ႇ တီႈမိူင်း တူႇရၵီႊ ၵူၼ်းလူ့တၢႆ 40 ပၢႆ

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes