(SHAN FM) ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

– ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ

– မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆၸွမ်း

– ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈလူင်

– ပၢင်တေႃႇလွင်းလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိူင်လူင်ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ တႆး-ထႆး။

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ လႆႈၸႂ်ၵၼ်တႅပ်းတတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈဢႃယု ဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထႅင်ႈ 6 လိူၼ်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes