(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ။

– သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တေၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝၼ်းၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇထမ်ႈ။

– ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

– ၵူၼ်းၸၢႆး လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထိူဝ်ၶေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ။

– ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူ့တၢႆ ယွၼ့်လၢႆးမိူၵ်ႈမႆႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆ့ ႁူမ်ႈသဵၼ်ႈမီး 2120 ၼႆ ၸုမ်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့။

– တီႈမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ယွၼ့်လိင်း ႁဵတ်းႁၢႆ့လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတင်းၵူၼ်းထဝ်ႈ 40 ပၢႆ လႆႈၸဵပ်းမၢတ်ႇ။

– ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ႁဵင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်း ၾီးလပ်းပိၼ်ႊ တီႈၵၢင်ဝဵင်းမၼီႇလႃႇ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes