(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁႅင်း

1. သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင်ပဵၼ်ပၢင်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 ၶူပ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁႅင်း ။

2. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်ၺႃးၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ဢၼ်ပႆႇၸၢင်ႈတူင်ႉတူဝ် ၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်းၵိုတ်း 7 လင် ပႆႇလႆႈတၢင်းၸွႆႈတီႈၶွမ်ႊပၼီႊသင် ။

3. ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇသဵၼ်ႈမၢႆၼႃႈလိၼ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ ။

4. ၶၼ်ယႃႈယႃသုင်ႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမၢင်တီႈ ႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ ။

5. ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်း တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ယိုၼ်ႈဝႂ်ႁပ့်ၶူး ဝဵင်းမၼီႇလႃႇ မိူင်းၾီႊလပ်ႊပိၼ်ႊ လူ့တၢႆ3ၵေႃ့ ။

6. လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူ့တၢႆ ၸမ်70ၵေႃ့ ။

7. ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆယဝ့် ၵူဝ်ၵျေမီႇ တင်း ၵူဝ်ႇသေႇယႃႇတေႃႇ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 4ၵေႃ့ ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes