(SHAN FM) ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵႂၢတ်ႇလၢင့် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းထုင့်ၼမ့်တူႈ

1. ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

2. ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵႂၢတ်ႇလၢင့် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃ့ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းထုင့်ၼမ့်တူႈ

3. ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

4. ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

5. ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူပ့်တၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇသိုဝ့်ယႃႈယႃ

6. ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢေႊသျႃႊ (Asia Game) ဢၢၼ်းတေၸတ်းၶိုၼ်းၼႂ်းပီ 2023 တေမႃးၼႆႉ တီႈမိူင်းၶေႇ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes