(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾႆးမႆးႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃ့

1. သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾႆးမႆးႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃ့ ။

2. ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၼုမ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉလၢၵ်ႈၸၼ်ဢၢၼ်းဢဝ်တၢင်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ။

3. သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း PDF ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၼူဝ်းၸၢၵ်ႈလူင်းထႆၼႃး ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဝႃႈၼႆ။

4. ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရတ်ႉသျႃး။

5. တႄႇဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၵႅတ်ႇသ်ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တႄႇႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁုင်ၵိၼ်ႁုင်ယမ်ႉ။

6. ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇပၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes