(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ့်ၵွင်ႈလူင် တပ့်ပႆတိၼ် လုၵ့်တၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးပွတ်း SSPP/SSA တူင့်ၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

1. သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ့်ၵွင်ႈလူင် တပ့်ပႆတိၼ် လုၵ့်တၢင်းမိူင်းပၼ်ႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မုင်ႈၸူးပွတ်း SSPP/SSA တူင့်ၼိုင်ပၵ်းသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။

2. မိူဝ်ႈဝႃး ဝၢႆးဝၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းၸၢမ် ႁိမ်းၵၢတ်ႇႁူဝ်ပိုၵ့် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ။

3. မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးတင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

4. တီႈၸႄႈဝဵင်းပီးလိၼ်း မိူင်းမွၼ်း ၸုမ်း KNLA တင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတေႃႇသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃး တၢႆထင်တီႈ 9 ၵေႃ့ ပႃး ၸွမ်သိုၵ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes