(SHAN FM) တီႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူ့တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

1. တီႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူ့တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

2. တိၼ်ႇၸႃႇဝိၼ်ႉၵျေႃႇ မေႃႇတႄႇ ၼၢင်းငၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ။

3. ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵႂႃႇႁႃၵႂၢႆးသေ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်။

4. ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ သူၼ်းဢီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes