(SHAN FM) SSPP/SSA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းမိတ်ႈ

1. SSPP/SSA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းမိတ်ႈ။

2. ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ့်ပႅၼ်မိၼ်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းၾင်ႇထႆး ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တူၵ်းၸႂ် ။

3. သၢဝ်တႆးၵူၼ်းမိူင်းယွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 334 ဢဝ်မိတ်ႈၸမ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ။

4. လၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႇဢႃႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ်မႃးလူၺ်ႈလီယူႇႁိုဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း ထတ်းသၢင်ႈဝႆ့။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes