(SHAN FM) တပ့်သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၽဝ်ယႃ့ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃ့

1. ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။

2. တပ့်သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၽဝ်ယႃ့ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃ့။

3. ၽၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႂ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သူင်ႇၸူးၸဝ်ႈသူၼ်သေ ၵဵပ်းငိုၼ်း။

4. ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝတ့်သူၼ်တွၵ်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 200ပၢႆ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes