(SHAN FM) မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပလိၵ်ႈပႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

1. မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပလိၵ်ႈပႂ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

2. ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈယႃႈယႃ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

3. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃ့ ႁၢႆၵႂႃႇ20 ဝၼ်းပၢႆ ပႆႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ်။

4. ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးၼွႆ့ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းလဵၼ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူႉသဵင်ႈ တီႈႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း။

5. ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁိုင်လိူၼ်ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမွင်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင် ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes