(SHAN FM) ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လူ့သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

1. တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ၽွင်းဢွၵ်ႇထမ်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၶူးဝႃး တေၸွႆႈၶိုင် တႃႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈ။

2. ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လူ့သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်။

3. သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း 2လင် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်။

4. ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ PDF ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢၼ်ၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes