(SHAN FM) ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ႁူဝ်ၼပ့်ပၢၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ့်

1. ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆ ႁူဝ်ၼပ့်ပၢၵ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယႅမ့်။

2. ၵူၼ်းၸၢႆး သီႇပေႃ့ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆထၢင်တီႈ။

3. တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသွင်ၵေႃ့ ။

4. ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ (ဢိင်ႇသၼ်ႇ) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်း Paktika တၢင်းပွတ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းဢပ်ႉၾ်ၵႃၼိသထၢၼ် ၵူၼ်းလူ့တၢႆ မီးၸမ် 300။

5. ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းပီ 2021 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီးထိုင် 55 လၢၼ်ႉပၢႆ 2 သႅၼ်ဝႃႈၼႆ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes