(SHAN FM) သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

1. ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ့်သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ႁူပ့်ထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။

2. သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆၵမ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ။

3. ပၢင်တေႃႇလွင်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမီးမႃးလိူၼ်ပၢႆ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes