(General Knowledge) ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး

1.ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းႁိုင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်။

2.ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shan #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ

Other episodes