(SHAN FM) သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၶႄၵူၼ်းၼုမ်ႇၽိတ်းၵၼ်လၢၵ်ႈၵွင်ႈငႃ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ၊ ၵွင်ႈလၼ်ႇတိူဝ့်ၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ

1. သိုၵ်းပဢူဝ်း PNO ၶႄၵူၼ်းၼုမ်ႇၽိတ်းၵၼ်လၢၵ်ႈၵွင်ႈငႃ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ၊ ၵွင်ႈလၼ်ႇတိူဝ့်ၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ။

2. တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝၼ်းလဵဝ် ၺႃးၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈယႃႉႁိူၼ်းလႄႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်းၵႂႃႇ သွင်တီႈၵမ်းလဵဝ်။

3. သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ CDM ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။

#shanradio

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes