(SHAN FM) သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုၼ်းမိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း 2 တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်

– ၸုမ်းသိုၵ်းမုတ်း TGF ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႄႈမေႃသွၼ်ၸိူဝ်းၸွမ်းၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈထတ်းသၢင်မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၵဝ်ႇ

– ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၺႃးတၢမ်ႇၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မီးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်

– ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸီႉၸမ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

– တီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ့်ၶၢႆၼႆ့ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈတီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး ထိုင်ၼႂ်းလၢၼ့်ၵဵမ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ။

Other episodes