(SHAN FM) ၵူၼ်းလၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ

– ပႃႇတီႇရၶႅင်ႇ ALP ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။

– ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO ၵဵပ်းသိုၵ်း၊ ၶဝ်ႈ၊ ငိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း၊ ပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇ တႃႇယူႇသဝ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

– ၵူၼ်းလၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလိူင်ႇၼမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

– တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပႆႇတဵမ်ဢသၢၵ်ႈ 18 ၶူပ်ႇၼႆ့ မီးဝႆ့ ၼိုင်ႈလၢၼ့်လိူဝ်ၼႆ ၸုမ်းတူင့်ၼိုင် ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းILO လၢတ်ႈ ။

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼိုင်ႈပီပၢႆၼႆ့ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ့် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သွင်မိုၼ်ႇၸမ်ၼႆ ၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ (Data For Myanmar) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့။

– PNO ၶိုၼ်းသင်ႇတီႈၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတေၶဝ်ႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထတ်းထၢမ် 9 ၶေႃႈ ၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

#shanradio

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သျှမ်းသံတော်ဆင့်

#SHANNews

#SHANBurmese

Other episodes