(SHAN FM) ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ 19 ၵေႃ့ ဢိၵ်ႇပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ့် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းPDFပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ

– သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပိၵ်ႉႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းဢမ်ႇမီးဝႂ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း ပႃးၸဵမ်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

– ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ 19 ၵေႃ့ ဢိၵ်ႇပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 4 ၵေႃ့ တီႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ့် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်းၵႂႃႇ ။

– – ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်း ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလမ်းယိုဝ်းတိၺွပ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃ့၊ တီ့လႆႈ 3 ၵေႃ့ ။

– ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းယူႇၶရဵၼ်း ၸမ်မူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸၢင်ႈသုမ်းသိုၵ်း။

– ပၢင်တေႃႇလွင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် သဵင်လင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼွၼ်း။

ပၢင်ၵုမ်လူင် ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ့်ပိုၼ့် တေၸတ်းႁဵတ်းပီၼႃႈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Other episodes