(SHAN FM) ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

1. ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး SWAN ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်မေႊပူၼ်ႉမႃး။

2. ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ ဢိူင်ႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ။

3. ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း မၢႆၾၢင်၊ ဝႂ်ၵႃး လၢႆႊသဵၼ်ႊလႄႈ ဝႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း လႄႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး – လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်း ပႃးထႅင်ႈ။

#SHANNews

#SHANBurmese

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

Other episodes