(SHAN FM) ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵွင်းမူးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။

ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်။ႇ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်း ၼႂ်းဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇ ၺႃးၸုမ်း PDF လွမ်ငွႆးယိုဝ်းလႄႈ လူ့တၢႆ 6 ၵေႃ့။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

#သှျမ်းသံေတာ်ဆင့်

#shannews

#SHANBurmese

Other episodes