(Daily News) သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ!

1.10လွၵ်းလၢႆးပႅင်းၸႂ်ႉၼမ်ႉ၊

2.သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ!

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #shan #ၼမ်ႉႁႅင်ႈ

Other episodes