(Daily News) လွင်ႈလီႁူႉလႄႈ လီၾၢင်ႉလွင်ႈလူမ်းလႅင်ႉလူင်

1.လွင်ႈလီႁူႉလႄႈ လီၾၢင်ႉလွင်ႈလူမ်းလႅင်ႉလူင်

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လူမ်းလႅင်ႉလူင်

Other episodes