(General Knowledge) လွင်ႈလီႁူႉ၊လီၾၢင်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾဵတ်းၿုၵ်ႉ,ၾူၼ်းလႄႈ Internet

1.လွင်ႈလီႁူႉ၊လီၾၢင်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾဵတ်းၿုၵ်ႉ,ၾူၼ်းလႄႈ Internet.

2.ပေႇတၢင်းႁေႃးၸွမ်းလုၵ်ႈဝၼ်းၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ၊

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #Shan #shannews #ၽွင်ႈၸႂ်ႉၾူၼ်း

Other episodes