(General Knowledge) တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပိူင်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

1.တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်လိူတ်ႈဢွၵ်ႇလႄႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပိူင်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

2.ၵျႃဝ်ႇၸႃႇတႃႇၽူႈၼမ်းရၢတ်ႉသျႃးတေလူမ်ႉၼႄႇတေႁိူင်း?

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #Shan

Other episodes