(General Knowledge) ၾၢင်ႉ!သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းထပ်းၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈၸၢင်ႈလူႉတၢႆ

1.ၾၢင်ႉ!သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းထပ်းၵၼ်လၢႆပွၵ်ႈၸၢင်ႈလူႉတၢႆ။

2.ၵၢမ်ႇ ၺၢၼ်ႇ ဝိရိယ

2.ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 12 ပီ ၸပ်းတွင်ႉတေႃႇပေႃးၵိူတ်ႇဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ်ပဵၼ်ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ #ၽႃႈတူမ်းသူပ်း #လုၵ်ႈဢမ်ႇမီးပေႃႈ

Other episodes