(General Knowledge) ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ?

1.လွင်ႈလူႉသုမ်းသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ၵၢင်ၸႂ်ၽူႈၼမ်းၶဝ်၊

2.ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းလူႉတၢႆၼပ်ႉမိုၼ်ႇပၢႆႈၼပ်ႉလၢၼ်ႉယဝ်ႉ။

3.ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈတုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်?

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #Shan

Other episodes