(General Knowledge) တၢင်းပဵၼ်ဝတ်းလႄႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

1.ယွၼ်ႉၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈၺႃးၽူဝ်လိုပ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊

2.တၢင်းပဵၼ်ဝတ်းလႄႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပိူင်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

3.ငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ။

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #Shan #လၢႆးၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ

Other episodes