(General Knowledge) ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈ 3 ?

1.ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈ3?

2.လွင်ႈလူႉသုမ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ ယူႇၶရဵၼ်း။

3.ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်?

#ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ #shannews #shan #သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ

Other episodes